Băng Lan Tuyết Tử

Tổng hợp truyện của tác giả Băng Lan Tuyết Tử đọc miễn phí tại ThichTruyen.VN

*****

DANH SÁCH TRUYỆN:

Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Lâm Thiên Vũ nhị thiếu gia của tập đoàn DL đứng đầu Châu Á về mọi mặt, vì một tai nạn mà hồn lìa khỏi xác trôi dạt tới Việt Nam.

Lượt đọc: 262825

35 chương | Full