thích truyện

Đắc Nhân Tâm

Tác giả: Dale Carnegie

Thể loại: Kỹ Năng Sống

29 chương | Full

Lượt xem: 457848

Đọc Truyện

Thêm vào tủ truyện

Đắc nhân tâm, tên tiếng Anh là How to Win Friends and Influence People là một quyển sách tự giúp bản thân bán chạy nhất từ trước đến nay. Quyển sách này do Dale Carnegie viết và đã được xuất bản lần đầu vào năm 1937, nó đã được bán 15 triệu bản trên khắp thế giới[1]. Nó cũng là quyển sách bán chạy nhất của New York Times trong 10 năm.

Quyển sách đưa ra các lời khuyên về cách thức cư xử, ứng xử và giao tiếp với mọi người để đạt được thành công trong cuộc sống.

Dịch giả: Nguyễn Hiến Lê

NXB: NXB Tổng Hợp TP. HCM


Nguồn: Sưu tầm internet

Đọc Truyện

Thử đọc