Tai Họa Cả Đời - Chương 01

Tác giả: Khuynh Chiếu

Tôi Chuẩn Bị Phá Hoại Cậu Cả Đời
Đúng, tôi tên là Trần Viên Viên, nhưng tuyệt đối không phải là mỹ nữ tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, kinh động lòng người kia. Tôi mắt tròn, mặt tròn, eo tròn, chân tròn, cái tên đặt ra tương đối danh xứng với thực, tuy rằng tôi và mỹ nhân loạn thế “Trần Viên Viên*” kia quả thật tám sào tre cũng không nhập thành một, nhưng có một điểm chúng tôi giống nhau là —— hại nước hại dân.
ba cách nhìn của Phật giáo gồm có hữu quan, không quan và trung quan [Wikipedia]
Cố Minh Sâm, cái tên nham hiểm này!
Bổn tiểu thư sẽ không để yên cho cậu, tôi chuẩn bị phá hoại cậu cả đời!
Trong lòng tôi thầm oán.
Nhưng câu nguyền rủa này thật sự linh nghiệm, bởi vì bắt đầu từ ngày đó, tôi lên tiểu học, trung học, thẳng đến cao trung hiện tại, đều cùng trường với Cố Minh Sâm, hơn nữa hai nhà còn rất có duyên mà ở đối diện nhau.
Bắt đầu từ ngày đó tôi nghiến răng nghiến lợi, luôn không ngừng phá hoại cậu ấy đến giờ.Thử đọc