Truyện Teen



Người Mẹ Trinh Trắng

Tác giả: Poulp

Lượt đọc: 283150

35 chương | Full

Lớp Học Xiteen

Tác giả: Anh Luân

Lượt đọc: 299044

12 chương | Full

Đẳng Thức Hạnh Phúc

Tác giả: Yuki aka lovely_star_6115

Lượt đọc: 116673

28 chương | Full

Chị Hai Học Đường

Tác giả: Lala

Lượt đọc: 514638

17 chương | Full

Bọn Học Trò Lớp Tôi

Tác giả: Bút Chì Màu

Lượt đọc: 96449

22 chương | Full

Ác Mộng Tình Yêu

Tác giả: Mysweetlovelyday

Lượt đọc: 158936

60 chương | Full

Hoàng Hậu Siêu Quậy

Tác giả: Tanemura_arina

Lượt đọc: 350390

9 chương | Full

Cỏ, Hoa Và Tình Yêu

Tác giả: Châu Liên

Lượt đọc: 76480

12 chương | Full

Nữ Hoàng Vampire

Tác giả: Puki_wind95

Lượt đọc: 245979

18 chương | Full

Em Là Tình Yêu

Tác giả: Hoàng Thu Dung

Lượt đọc: 116609

17 chương | Full