Truyện Teen

Ôsin Cùng Lớp

Tác giả: Đang cập nhật

Lượt đọc: 25306

26 chương

Khi Thiên Sứ Biết Yêu

Tác giả: Vi Vi (Tiểu Vi)

Lượt đọc: 26496

20 chương | Full

Yêu Tôi, Sao Cậu Không Làm Được?

Tác giả: PhThao_CHH

Lượt đọc: 45886

49 chương | Full

Chết Vì Cái Đẹp

Tác giả: Min Đơ

Lượt đọc: 23001

54 chương | Full

[Đm]Yêu! Tôi Hận Em...

Tác giả: Trang Sơ

Lượt đọc: 37096

14 chương | Full

Yêu Anh Có Bao Giờ Hạnh Phúc

Tác giả: NatalieNguyn

Lượt đọc: 93366

42 chương | Full

Người Tôi Thích... Chính Là Em

Tác giả: Linh Mèo

Lượt đọc: 172431

31 chương | Full

Em Phải Làm Sao Khi Quá Khứ Lặp Lại

Tác giả: Min - Dylan102

Lượt đọc: 71131

22 chương | Full

Mãi Của Tôi Nhé! Tảng Băng Lạnh Lùng

Tác giả: HaHaoThien1

Lượt đọc: 98631

28 chương | Full

Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Tác giả: DuH578

Lượt đọc: 260391

59 chương | Full