Truyện Teen

Bản Giao Hưởng Của Sự Trả Thù

Tác giả: Jono

Lượt đọc: 24761

5 chương | Full

Này Nhóc... Em Là Vợ Anh

Tác giả: Bé Heo Lười

Lượt đọc: 80176

33 chương | Full

Tình Yêu Hoa Bồ Công Anh

Tác giả: Bồ Công Anh Manucian

Lượt đọc: 23116

15 chương | Full

Dưới Tán Cây Anh Đào

Tác giả: Shiro Kagami

Lượt đọc: 20261

25 chương | Full

Đôi Cánh Mang Tên Anh

Tác giả: Yun_Coi

Lượt đọc: 24951

16 chương | Full