Truyện Ngôn TìnhTổng Hợp Truyện Ngôn Tình Sắc (18+)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 25620511

| Full

Danh Sách Truyện Ngôn Tình Ngược

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 8966176

| Full

Một Vài Truyện Siêu Sắc 21+

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 5662466

| Full

Những Tiểu Thuyết Ngôn Tình Không Thể Bỏ Qua

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 4957216

| Full

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Lượt đọc: 4748238

11 chương | Full

List Ngôn Tình Sủng

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 4027433

| Full

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Hải Ly

Lượt đọc: 3315902

10 chương | Full

List Truyện Quân Nhân Hoàn

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 3263876

| Full

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Lượt đọc: 3108037

15 chương | Full

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Lượt đọc: 3046382

425 chương | Full