Truyện Ngôn TìnhTổng Hợp Truyện Ngôn Tình Sắc (18+)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 49715966

| Full

Danh Sách Truyện Ngôn Tình Ngược

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 16416171

| Full

Một Vài Truyện Siêu Sắc 21+

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 11524241

| Full

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Lượt đọc: 9412773

11 chương | Full

Những Tiểu Thuyết Ngôn Tình Không Thể Bỏ Qua

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 9294861

| Full

List Truyện Quân Nhân Hoàn

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 8785806

| Full

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Hải Ly

Lượt đọc: 6575547

10 chương | Full

List Ngôn Tình Sủng

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 6354563

| Full

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Lượt đọc: 6114237

15 chương | Full

Tổng Hợp Cảnh H Trong Ngôn Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Lượt đọc: 6078781

127 chương