Truyện Ngôn TìnhTổng Hợp Truyện Ngôn Tình Sắc (18+)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 44185286

| Full

Danh Sách Truyện Ngôn Tình Ngược

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 14618026

| Full

Một Vài Truyện Siêu Sắc 21+

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 9685556

| Full

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Lượt đọc: 8414378

11 chương | Full

Những Tiểu Thuyết Ngôn Tình Không Thể Bỏ Qua

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 8255561

| Full

List Truyện Quân Nhân Hoàn

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 6995331

| Full

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Hải Ly

Lượt đọc: 5900482

10 chương | Full

List Ngôn Tình Sủng

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 5801803

| Full

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Lượt đọc: 5432532

15 chương | Full

Hàng Đêm Thâu Hoan (18+)

Tác giả: Long Thiệu

Lượt đọc: 4272971

20 chương | Full