Truyện Ngôn Tình

Tổng Hợp Truyện Ngôn Tình Sắc (18+)

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 11837371

| Full

Danh Sách Truyện Ngôn Tình Ngược

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 4792771

| Full

Một Vài Truyện Siêu Sắc 21+

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 2585221

| Full

Mẹ Độc Thân Tuổi 18

Tác giả: Cơ Thủy Linh

Lượt đọc: 2442697

425 chương | Full

List Ngôn Tình Sủng

Tác giả: Nhiều Tác Giả

Lượt đọc: 2214503

| Full

Ác Ma (18+)

Tác giả: Liên Liên

Lượt đọc: 2086463

11 chương | Full

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Thượng Quan Miễu Miễu

Lượt đọc: 1842912

270 chương | Full

Ám Dục (18+)

Tác giả: Thánh Yêu

Lượt đọc: 1674280

147 chương | Full

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Lượt đọc: 1409967

15 chương | Full

Mười Giờ Tối, Ngày Thứ Sáu

Tác giả: Hải Ly

Lượt đọc: 1407362

10 chương | Full