Truyện Ngôn Tình

Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!

Tác giả: Lam Mộc Linh

Lượt đọc: 71936

22 chương | Full

Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không

Tác giả: MrBigMrsQ

Lượt đọc: 57761

89 chương

Liên Tình

Tác giả: Như Tinh

Lượt đọc: 33886

39 chương | Full

Ốc Đảo Nơi Khô Cằn

Tác giả: Chu Tự Hoành

Lượt đọc: 38581

61 chương | Full

Muôn Trùng Nghìn Dặm

Tác giả: Icey

Lượt đọc: 68511

26 chương | Full

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Lượt đọc: 89861

30 chương | Full

Nằm Vùng Quân Hôn

Tác giả: Giang Hồ Lang Trung

Lượt đọc: 148596

41 chương | Full

Từng Đóa Bọt Sóng

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Lượt đọc: 85426

89 chương | Full

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 234551

36 chương | Full

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 170091

25 chương | Full