Truyện Ngôn Tình

Nữ Vương Bạo Ly Hôn

Tác giả: Lục Phong Tranh

Lượt đọc: 59861

10 chương | Full

Nuôi Anh Là Họa

Tác giả: Cốc Nguyệt Ưu

Lượt đọc: 66246

10 chương | Full

Thừa Tướng Đại Nhân Sợ Ngây Người

Tác giả: Hoa Tri Phủ

Lượt đọc: 100406

53 chương | Full

Nước Chát Chấm Đậu Hũ

Tác giả: Lục Tiên

Lượt đọc: 92501

59 chương | Full

Đây Khoảng Sao Trời, Kia Khoảng Biển

Tác giả: Đồng Hoa

Lượt đọc: 77151

20 chương | Full

Người Tình Áo Rồng Của Thiếu Gia

Tác giả: Hạ Vũ

Lượt đọc: 161306

15 chương | Full

Chàng Ngốc Bám Người

Tác giả: Bụt Tiên

Lượt đọc: 149516

18 chương | Full

Y Sinh Thế Gia

Tác giả: Diệp Chi Linh

Lượt đọc: 99921

78 chương | Full

Cực Phẩm Công Tử

Tác giả: Công Tử Vô Song

Lượt đọc: 85916

105 chương | Full

Cá Mực Hầm Mật

Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo

Lượt đọc: 125931

49 chương | Full