Truyện Ngôn TìnhGiây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta

Tác giả: Hạ Tuyết Duyên

Lượt đọc: 350326

14 chương | Full

Em Mù Mới Yêu Anh

Tác giả: Bản Lật Tử

Lượt đọc: 492166

63 chương | Full

Ám Yến

Tác giả: Khâm Điểm Phế Sài

Lượt đọc: 246741

59 chương | Full

Lửa Lòng Nam Nữ

Tác giả: Tả Tình Hữu Ái

Lượt đọc: 412341

38 chương | Full

Sổ Tay Ghi Chép Tuổi Thanh Xuân

Tác giả: Cố Phi Phi

Lượt đọc: 273616

51 chương | Full

Kim Bài Bảo Phiêu

Tác giả: Tề Diên Vũ

Lượt đọc: 159776

108 chương | Full

Ôsin Nhà Bộ Trưởng

Tác giả: Phạm Gia Khánh

Lượt đọc: 519846

21 chương | Full

Tình Yêu Đan Xen

Tác giả: Chu Lôi

Lượt đọc: 226876

11 chương | Full

Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Tác giả: Hoa Sơn Trà

Lượt đọc: 641531

24 chương | Full

Nuông Chiều Vợ Nhỏ

Tác giả: KiuuBabies

Lượt đọc: 676221

43 chương | Full