Truyện Ngôn Tình

Năm Tháng Tĩnh Lặng Kiếp Này Bình Yên

Tác giả: Bạch Lạc Mai

Lượt đọc: 43601

27 chương | Full

Tai Họa Cả Đời

Tác giả: Khuynh Chiếu

Lượt đọc: 78216

4 chương | Full

Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người

Tác giả: Tát Không Không

Lượt đọc: 102971

41 chương | Full

Câu Được Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Tác giả: Dư Phàm

Lượt đọc: 203771

18 chương | Full

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Nhan Tiểu Ngôn

Lượt đọc: 109471

54 chương | Full

Cưới Cô Nàng Keo Kiệt

Tác giả: Lương Hải Yến

Lượt đọc: 102281

18 chương | Full

Trân Bảo Vợ Yêu

Tác giả: Tha Hài Hoàng Hậu

Lượt đọc: 94881

237 chương | Full

Dụ Hương

Tác giả: Đào Tĩnh Văn

Lượt đọc: 82461

11 chương | Full

Hợp Âm Thứ Bảy

Tác giả: Lý Trà

Lượt đọc: 56711

70 chương | Full

Hào Môn Thịnh Sủng, Bảo Bối Thật Xin Lỗi

Tác giả: Hạ San Hô

Lượt đọc: 195446

127 chương | Full