Truyện Ngôn TìnhKhó Làm Thái Tử Phi

Tác giả: Ngự Tỉnh Phanh Hương

Lượt đọc: 38976

98 chương | Full

Hôn Trộm 55 Lần

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Lượt đọc: 87596

62 chương | Full

Cuồng Quân Tình Nồng

Tác giả: Nhị Thập Tứ Kiều Minh Nguyệt Dạ

Lượt đọc: 62896

9 chương | Full

Ân Hữu Trọng Báo

Tác giả: Quyết Tuyệt (Per)

Lượt đọc: 30721

122 chương | Full

Vào Nhầm Phòng Thượng Sai Giường

Tác giả: Hàn Trữ

Lượt đọc: 118706

11 chương | Full

Dụ Dỗ Đại Thần

Tác giả: Lâm Tịch Ẩn

Lượt đọc: 101836

79 chương | Full

1001 Đêm Tân Hôn

Tác giả: Thiên Nam Hy

Lượt đọc: 616231

520 chương | Full

Cha Nuôi Biến Thái

Tác giả: tuongveiii

Lượt đọc: 652846

15 chương | Full

Kiếm Được Con Cưới Được Vợ

Tác giả: Lục Phong Tranh

Lượt đọc: 675416

18 chương | Full

Nhận Biết Tình Yêu

Tác giả: Quy Xác Bất Quai

Lượt đọc: 605711

9 chương | Full