Truyện Ngôn Tình

Giả Dung

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Lượt đọc: 94151

13 chương | Full

Hái Hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Lượt đọc: 144316

69 chương | Full

A Nam

Tác giả: Twentine

Lượt đọc: 96761

64 chương | Full

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu

Lượt đọc: 298661

220 chương | Full

Hứa Một Mùa Xuân Về Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Trùng Tiểu Biển

Lượt đọc: 105341

10 chương | Full

Đệ Nhất Ma Mãnh Vương Phi

Tác giả: Đường Ngọc Hoa

Lượt đọc: 178746

38 chương | Full

Hàng Đêm Thâu Hoan (18+)

Tác giả: Long Thiệu

Lượt đọc: 1949796

22 chương | Full

Mị Cốt Chi Tư

Tác giả: Cống Trà

Lượt đọc: 53916

76 chương | Full

Hào Môn Kinh Mộng - Trọn Bộ 10 Quyển

Tác giả: Ân Tầm

Lượt đọc: 110521

| Full

Miêu Mãn Mị Hồn

Tác giả: Tứ Nguyệt

Lượt đọc: 99441

10 chương | Full