Truyện Ngôn Tình

Nô Lệ Của Vợ

Tác giả: Kim Cát

Lượt đọc: 270091

10 chương | Full

Khuynh Nhiên Tự Hỉ

Tác giả: Giá Oản Chúc

Lượt đọc: 132206

62 chương | Full

Ưng Vương Đoạt Ái

Tác giả: Tứ Nguyệt

Lượt đọc: 208466

10 chương | Full

Cẩm Dạ Lai Phủ

Tác giả: Huyền Mật

Lượt đọc: 105356

71 chương | Full

Đêm Không Thể Tẩm

Tác giả: Chu Khinh

Lượt đọc: 191591

10 chương | Full

Cô Gái Hồ Đồ Yêu Phải Ác Ma

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 341271

18 chương | Full

Giả Dung

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Lượt đọc: 97346

13 chương | Full

Hái Hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Lượt đọc: 148411

69 chương | Full

A Nam

Tác giả: Twentine

Lượt đọc: 99821

64 chương | Full

Giả Yêu Thành Thật

Tác giả: Thánh Yêu

Lượt đọc: 307881

220 chương | Full