Truyện Ngôn Tình

Muôn Trùng Nghìn Dặm

Tác giả: Icey

Lượt đọc: 49531

26 chương | Full

Tình Này Đành Hẹn Với Gió Đông

Tác giả: Hoa Thanh Thần

Lượt đọc: 67576

30 chương | Full

Nằm Vùng Quân Hôn

Tác giả: Giang Hồ Lang Trung

Lượt đọc: 129511

41 chương | Full

Từng Đóa Bọt Sóng

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Lượt đọc: 74091

89 chương | Full

Em Chỉ Không Muốn Gặp Gỡ Người Khác

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 211371

36 chương | Full

Câu Chuyện Mà Anh Không Biết

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 149016

25 chương | Full

Nam Chính Là Thủy Yêu

Tác giả: Phù Hoa

Lượt đọc: 211366

9 chương | Full

Củ Cải Ta Gọi Chàng Dám Trả Lời Không

Tác giả: Đinh Châu Tiên

Lượt đọc: 66361

19 chương | Full

Cục Cưng À, Gọi Ba Đi

Tác giả: Mâu Ti

Lượt đọc: 193431

33 chương | Full

Dục Vọng Độc Chiếm Của Ma Vương

Tác giả: Kim Cát

Lượt đọc: 264531

10 chương | Full