Truyện Ngôn Tình

Bà Xã Ngoan Nào

Tác giả: Thiên Diện Tuyết Hồ

Lượt đọc: 268996

19 chương | Full

Đồng Thể

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Lượt đọc: 72426

35 chương | Full

Phù Sinh Mộng Tiếu Vong Thư

Tác giả: Diệp Tiếu

Lượt đọc: 34616

41 chương | Full

Giả Tiên Nô

Tác giả: Lục Quang

Lượt đọc: 37951

24 chương | Full

Thật Lòng Yêu Em

Tác giả: Lục Xu

Lượt đọc: 177806

44 chương | Full

Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát

Tác giả: Thịnh Hạ Thái Vi

Lượt đọc: 266331

85 chương | Full

Thái Tử Phi Thăng Chức Ký

Tác giả: Tiên Chanh

Lượt đọc: 45206

37 chương | Full

Hồ Ly Trùng Sinh

Tác giả: Chín Mươi Chín Dùng Thư Sinh

Lượt đọc: 45661

59 chương | Full

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Tô Thất

Lượt đọc: 109626

44 chương | Full

Tổng Tài Lão Gia

Tác giả: Ngải Đông

Lượt đọc: 177566

10 chương | Full