Truyện Ngôn Tình

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đào Nhạc Tư

Lượt đọc: 157726

10 chương | Full

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Tác giả: Cố Tây Tước

Lượt đọc: 116616

4 chương | Full

Cảnh Xuân Nam Triều

Tác giả: Lâm Gia Thành

Lượt đọc: 121971

209 chương | Full

Xâm Chiếm Tuyệt Đối

Tác giả: Kim Đại

Lượt đọc: 221376

45 chương | Full

Ông Xã Phúc Hắc Chỉ Yêu Vợ

Tác giả: Đề Tuyến WaWa

Lượt đọc: 265261

132 chương | Full

Ông Xã Không Thuần Bà Xã Lưu Manh

Tác giả: Trần Tiểu Na

Lượt đọc: 152466

98 chương | Full

Heo Con Say Giấc

Tác giả: Đại Hủy

Lượt đọc: 123076

48 chương | Full

Ba Ba Lạnh Lùng

Tác giả: Anh Túc

Lượt đọc: 174306

28 chương | Full

Phản Nghịch

Tác giả: Điểm Tâm

Lượt đọc: 147526

9 chương | Full

Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Lượt đọc: 281576

47 chương | Full