Truyện Ngôn Tình

Kế Hoạch Chinh Phục Lọ Lem

Tác giả: Pé Chồn Present

Lượt đọc: 211901

17 chương | Full

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Luyến Nguyệt Nhi

Lượt đọc: 138571

41 chương | Full

Chỉ Muốn Cùng Em, Chính Là Tốt Nhất

Tác giả: Đông Bôn Tây Cố

Lượt đọc: 269656

60 chương | Full

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Lượt đọc: 59406

154 chương | Full

Tiểu Tam Mạnh Nhất Lịch Sử

Tác giả: Quán Trang Cà Phê

Lượt đọc: 111211

21 chương | Full

Anh Chàng Ngọt Ngào

Tác giả: Quyết Minh

Lượt đọc: 246596

12 chương | Full

Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng

Tác giả: Nguyệt Ảnh Đăng

Lượt đọc: 236041

132 chương | Full

Họ Tiêu Anh Cởi Hay Là Tôi Cởi

Tác giả: Tiểu Quyến Rũ

Lượt đọc: 212336

45 chương | Full

Đổi Chồng Cưng Chiều Em Đến Nghiện

Tác giả: Quân Tử Ước Hẹn

Lượt đọc: 400246

117 chương | Full

Anh Không Thích Thế Giới Này Anh Chỉ Thích Em

Tác giả: Kiều Nhất

Lượt đọc: 225911

19 chương | Full