Truyện Ngôn Tình

Bệnh Án Khám Chữa Fa Di Căn

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Lượt đọc: 124841

68 chương | Full

Cây Xương Sườn Thứ Hai

Tác giả: Tô Già Mục

Lượt đọc: 115231

53 chương | Full

Hoàng Hậu Xấu Xí

Tác giả: Lăng Hi

Lượt đọc: 203866

10 chương | Full

Yêu Anh Không Hối Hận

Tác giả: Mạc Lâm

Lượt đọc: 175681

11 chương | Full

Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Tác giả: Ái Tiểu Mễ Giáp

Lượt đọc: 118121

49 chương | Full

Người Yêu Của Trưởng Quan

Tác giả: Sáp Nữ

Lượt đọc: 133941

57 chương | Full

Lưu Luyến Không Quên

Tác giả: Lam Bạch Sắc

Lượt đọc: 199576

50 chương | Full

Sủng Thê Đại Trượng Phu

Tác giả: Đào Nhạc Tư

Lượt đọc: 165506

10 chương | Full

Ta Giấu Ngươi Ở Nơi Sâu Nhất Trong Lòng

Tác giả: Cố Tây Tước

Lượt đọc: 123056

4 chương | Full

Cảnh Xuân Nam Triều

Tác giả: Lâm Gia Thành

Lượt đọc: 126346

209 chương | Full