Truyện Ngôn Tình



Tử Bi Khúc

Tác giả: Võ Anh Thơ

Lượt đọc: 19026

38 chương | Full

Hoa Đào Nở Rộ

Tác giả: Đào Ảnh Xướng Xước

Lượt đọc: 78011

62 chương | Full

Yêu Nghiệt Khuynh Thành: Minh Vương Độc Sủng Cưng Chiều Phi

Tác giả: Thụy Tiếu Trụ

Lượt đọc: 71086

147 chương | Full

Đại Boss Hắc Đạo Và Vợ Yêu Chủ Tịch Lạnh Lùng

Tác giả: Quyên Ngô

Lượt đọc: 121016

101 chương | Full

Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc

Tác giả: Thảo Nê Mị

Lượt đọc: 148286

54 chương | Full

Hoàng Quyền

Tác giả: Thiên Hạ Quy Nguyên

Lượt đọc: 94926

73 chương | Full

Tư Thái Cung Phi

Tác giả: Thanh Triệt Thấu Minh

Lượt đọc: 143521

199 chương | Full

Khí Phi Hồ Sủng

Tác giả: Nhược Thủy Lưu Ly

Lượt đọc: 205866

103 chương | Full

Phiên Dịch Viên Của Tổng Giám Đốc Độc Tài

Tác giả: Dương Tiểu Bạch

Lượt đọc: 401136

97 chương | Full

Ép Yêu 100 Ngày

Tác giả: Diệp Phi Dạ

Lượt đọc: 501876

77 chương | Full