Truyện Kinh DịTiệc Báo Thù

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Lượt đọc: 284786

40 chương | Full

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Tác giả: Vương Vũ Chấn

Lượt đọc: 209453

20 chương | Full

Đứa Trẻ Giấy

Tác giả: Na Đa

Lượt đọc: 173442

38 chương | Full

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Lượt đọc: 160856

72 chương | Full

Lá Cờ Ma

Tác giả: Na Đa

Lượt đọc: 141651

37 chương | Full

Kỳ Án Ánh Trăng

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Lượt đọc: 138501

32 chương | Full

Cánh Cửa Xanh

Tác giả: Hồng Nương Tử

Lượt đọc: 81501

18 chương | Full