Truyện Kinh Dị

Tiệc Báo Thù

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Lượt đọc: 109011

40 chương | Full

Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Tác giả: Vương Vũ Chấn

Lượt đọc: 95943

20 chương | Full

Đứa Trẻ Giấy

Tác giả: Na Đa

Lượt đọc: 59362

38 chương | Full

Âm Láy Ma Quỷ

Tác giả: Tô Mịch

Lượt đọc: 58721

72 chương | Full

Kỳ Án Ánh Trăng

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Lượt đọc: 52806

32 chương | Full

Lá Cờ Ma

Tác giả: Na Đa

Lượt đọc: 47416

37 chương | Full

Cánh Cửa Xanh

Tác giả: Hồng Nương Tử

Lượt đọc: 26931

18 chương | Full