Truyện Kiếm HiệpKhai Tạ Hoa

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 15555

14 chương | Full

Khô Lâu Họa

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 15275

37 chương | Full

Đại Sát Tinh

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 15132

62 chương | Full

Giang Hồ Đoạt Kiếp

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 14873

55 chương | Full

Âm Dương Giới

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 14760

73 chương | Full

Phi Hồ Ngoại Truyện

Tác giả: Kim Dung

Lượt đọc: 14209

84 chương | Full

Mai Hương Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 13970

48 chương | Full

Ân Thù Kiếm Lục

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 13805

60 chương | Full

Kì Hiệp Côn Lôn Kiếm

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 13747

20 chương | Full

Sanh Tử Kiều

Tác giả: Trần Thanh Vân

Lượt đọc: 13589

57 chương | Full