Truyện Kiếm HiệpYên Chi Bảo Đao

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Lượt đọc: 17765

28 chương | Full

Khai Tạ Hoa

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 17460

14 chương | Full

Đại Sát Tinh

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 16762

62 chương | Full

Giang Hồ Đoạt Kiếp

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 16693

55 chương | Full

Khô Lâu Họa

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 16640

37 chương | Full

Âm Dương Giới

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 16525

73 chương | Full

Phi Hồ Ngoại Truyện

Tác giả: Kim Dung

Lượt đọc: 16084

84 chương | Full

Kì Hiệp Côn Lôn Kiếm

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 15182

20 chương | Full

Mai Hương Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 15110

48 chương | Full

Bạch Nhật Quỷ Hồn

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Lượt đọc: 15047

22 chương | Full