Truyện Kiếm HiệpHắc Bạch Long Kiếm

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 21159

75 chương | Full

Quỷ Kiếm Vương

Tác giả: Trần Thanh Vân

Lượt đọc: 20565

37 chương | Full

Diêm Vương Thoa

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 20477

30 chương | Full

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 20329

24 chương | Full

Hắc Bạch Hương Hồ Ký

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Lượt đọc: 20157

29 chương | Full

Ma Ảnh Kiếm

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 19940

52 chương | Full

Nhất Dạ Trạch Truyền Thuyết

Tác giả: Kiếm Ma

Lượt đọc: 19004

24 chương | Full

Thái Cực Đồ

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 18970

37 chương | Full

Khổng Tước Linh

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 18812

6 chương | Full

Yên Chi Bảo Đao

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Lượt đọc: 18530

28 chương | Full