Truyện Kiếm HiệpHoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Lượt đọc: 1330537

34 chương | Full

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Lượt đọc: 255884

25 chương | Full

Thần Đao Sát Thủ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 189237

27 chương | Full

Thần Châu Tam Kiệt

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 188254

85 chương | Full

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 158334

55 chương | Full

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 136929

43 chương | Full

Thanh Gươm Cô Độc

Tác giả: Vũ Xương

Lượt đọc: 135237

17 chương | Full

Bạch Hổ Tinh Quân

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Lượt đọc: 110180

36 chương | Full

Ma Hoàn Lãnh Nhân

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Lượt đọc: 101677

65 chương | Full

Ma Đao Ca

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 100958

38 chương | Full