Truyện Kiếm Hiệp

Hoa Thiên Cốt

Tác giả: Fresh Quả Quả

Lượt đọc: 240082

34 chương | Full

Thần Châu Tam Kiệt

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 167584

85 chương | Full

Tuyết Đen

Tác giả: Giao Chi

Lượt đọc: 148069

25 chương | Full

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 90824

43 chương | Full

Thần Đao Sát Thủ

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Lượt đọc: 89132

27 chương | Full

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả: Cổ Long

Lượt đọc: 80474

55 chương | Full

Quỷ Bảo

Tác giả: Trần Thanh Vân

Lượt đọc: 77275

104 chương | Full

Bạch Hổ Tinh Quân

Tác giả: Ưu Đàm Hoa

Lượt đọc: 75155

36 chương | Full

Kim Bài Sách Hồn Lệnh

Tác giả: Trần Thanh Vân

Lượt đọc: 72843

55 chương | Full

Tu La Thần Công

Tác giả: Vô Danh

Lượt đọc: 72690

79 chương | Full