Đam MỹSống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 712152

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 479193

29 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 350648

48 chương

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 316286

28 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 305511

23 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 299965

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 281766

59 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 260259

14 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 250235

33 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 238176

10 chương | Full