Đam Mỹ

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 613787

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 291768

30 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 258563

48 chương

Kiền Sài Liệt Hỏa (18+)

Tác giả: Lãnh Hương Trần

Lượt đọc: 202250

11 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 193861

23 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 188211

11 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 182820

13 chương | Full

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 178551

28 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 177030

33 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 172094

14 chương | Full