Đam Mỹ

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 596792

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 265428

30 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 235298

48 chương

Kiền Sài Liệt Hỏa (18+)

Tác giả: Lãnh Hương Trần

Lượt đọc: 181470

11 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 176121

11 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 172716

23 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 163425

33 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 160925

13 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 157939

14 chương | Full

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 150416

28 chương | Full