Đam MỹSống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 720692

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 501913

29 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 358993

48 chương

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 327501

28 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 314906

23 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 311565

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 298171

59 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 267124

14 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 257480

33 chương | Full

Đừng Chạy Lão Sư

Tác giả: Lạc Dận

Lượt đọc: 251286

98 chương | Full