Đam MỹSống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 728682

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 525198

29 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 367948

48 chương

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 337876

28 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 324021

23 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 322020

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 316411

59 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 274654

14 chương | Full

Đừng Chạy Lão Sư

Tác giả: Lạc Dận

Lượt đọc: 271296

98 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 265180

33 chương | Full