Đam MỹSống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 676597

71 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 381988

30 chương | Full

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Lượt đọc: 319883

48 chương

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch

Lượt đọc: 268536

28 chương | Full

Si Tâm Tuyệt Đối

Tác giả: An Ngữ Phố

Lượt đọc: 261641

23 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 258835

13 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 231834

14 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 225316

59 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 221390

33 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 217941

11 chương | Full