Đam Mỹ

Nhạn Độ Thủy Nhu Tình

Tác giả: Hân Ngữ

Lượt đọc: 63755

10 chương | Full

Kiền Sài Liệt Hỏa (18+)

Tác giả: Lãnh Hương Trần

Lượt đọc: 196890

11 chương | Full

Hôn Nhân Tạm Được

Tác giả: Huỳnh Dạ

Lượt đọc: 95744

21 chương | Full

Diễm Quỷ

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 42641

15 chương | Full

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Lượt đọc: 55577

36 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 185076

11 chương | Full

Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Tác giả: Phong Duy (NiuNiu)

Lượt đọc: 56621

28 chương | Full

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Thủy Táp Táp

Lượt đọc: 136822

18 chương | Full

Tình Nhân Đệ Đệ

Tác giả: Quan Tĩnh

Lượt đọc: 96070

25 chương | Full

Những Ngày Tháng Yêu Thầm

Tác giả: Chí Vô Ý

Lượt đọc: 63139

70 chương | Full