Đam Mỹ

Quan Hệ Bất Chính

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 84499

26 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 179525

33 chương | Full

Nhạn Độ Thủy Nhu Tình

Tác giả: Hân Ngữ

Lượt đọc: 65570

10 chương | Full

Kiền Sài Liệt Hỏa (18+)

Tác giả: Lãnh Hương Trần

Lượt đọc: 205935

11 chương | Full

Hôn Nhân Tạm Được

Tác giả: Huỳnh Dạ

Lượt đọc: 99479

21 chương | Full

Diễm Quỷ

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 44321

15 chương | Full

Duyên Nợ Đào Hoa

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Lượt đọc: 59162

36 chương | Full

Hàng Không Bán

Tác giả: Lam Lâm

Lượt đọc: 190656

11 chương | Full

Một Người Cha Và Ba Đứa Con

Tác giả: Phong Duy (NiuNiu)

Lượt đọc: 58436

28 chương | Full

Đồng Hồ Tình Yêu

Tác giả: Thủy Táp Táp

Lượt đọc: 138232

18 chương | Full