Đam Mỹ

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 183296

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 174638

11 chương | Full

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 142697

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 188609

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 100229

12 chương | Full

Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 112366

58 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 149006

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 131490

49 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 324773

30 chương | Full

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 635197

71 chương | Full