Đam Mỹ

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 129192

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 172439

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 92394

12 chương | Full

Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 105536

58 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 139411

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 120075

49 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 292648

30 chương | Full

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 614272

71 chương | Full

Quan Hệ Bất Chính

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 83419

26 chương | Full

Quỷ Thê (18+)

Tác giả: Mạt Hồi

Lượt đọc: 177400

33 chương | Full