Đam MỹÁm Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 230780

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 316735

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 305941

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 240233

11 chương | Full

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 202967

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 270984

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 136544

12 chương | Full

Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 146531

58 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 192126

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 195695

49 chương | Full