Đam MỹChúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 198611

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 274460

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 387635

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 390176

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 283413

11 chương | Full

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 241782

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 315799

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 161099

12 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 221196

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 234220

49 chương | Full