Đam Mỹ

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 169031

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 164758

11 chương | Full

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 133297

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 177409

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 94934

12 chương | Full

Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 107766

58 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 142576

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 123920

49 chương | Full

Phụ Tử Quan Hệ

Tác giả: Chấp Loạn

Lượt đọc: 302393

30 chương | Full

Sống Sót

Tác giả: Quỷ Sửu

Lượt đọc: 621192

71 chương | Full