Đam MỹÁm Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 252035

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 351530

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 356501

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 261013

11 chương | Full

10 Tuổi vs 17 Tuổi

Tác giả: Tử Hàn

Lượt đọc: 221777

7 chương | Full

Đại Minh Tinh Và Thợ Săn Ảnh

Tác giả: Bình Quả Thụ

Lượt đọc: 294294

14 chương | Full

Vi Thần

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 148489

12 chương | Full

Vòng Bảy Người

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 158626

58 chương | Full

Nhóc Kỳ Lạ

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Lượt đọc: 206496

15 chương | Full

Qua Năm Tháng

Tác giả: Tĩnh Thuỷ Biên

Lượt đọc: 214700

49 chương | Full