Đam Mỹ

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 115556

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 97596

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 58001

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 77121

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 54652

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 70826

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 119335

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 160710

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 143621

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 146208

11 chương | Full