Đam Mỹ

Nhất Phẩm Thiên Kim

Tác giả: Địch Hoa

Lượt đọc: 120721

45 chương | Full

Diệp Gia

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Lượt đọc: 121361

19 chương | Full

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 143616

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 130466

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 73891

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 95641

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 71987

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 91771

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 140665

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 195565

13 chương | Full