Đam Mỹ

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 128536

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 112781

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 65851

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 86001

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 62137

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 80276

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 128455

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 176645

13 chương | Full

30 Ngày Làm Gay

Tác giả: Lâm Tri Lạc

Lượt đọc: 157296

59 chương | Full

Tổng Tài Và Anh Chàng Mở Khóa

Tác giả: Dịch Tu La

Lượt đọc: 156308

11 chương | Full