Đam Mỹ

Nhất Phẩm Thiên Kim

Tác giả: Địch Hoa

Lượt đọc: 124751

45 chương | Full

Diệp Gia

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Lượt đọc: 125296

19 chương | Full

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 150571

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 138466

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 78651

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 99881

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 76122

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 96861

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 148195

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 206260

13 chương | Full