Đam Mỹ

Nhất Phẩm Thiên Kim

Tác giả: Địch Hoa

Lượt đọc: 118531

45 chương | Full

Diệp Gia

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Lượt đọc: 119131

19 chương | Full

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 139676

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 125741

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 71801

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 93156

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 69597

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 89111

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 137620

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 190395

13 chương | Full