Đam Mỹ

Nhất Phẩm Thiên Kim

Tác giả: Địch Hoa

Lượt đọc: 122611

45 chương | Full

Diệp Gia

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Lượt đọc: 123301

19 chương | Full

Chân Dung Ác Ma

Tác giả: Chưa rõ

Lượt đọc: 146926

59 chương | Full

Anh Chỉ Cần Em

Tác giả: Thẩm Dạ Diễm

Lượt đọc: 134096

38 chương | Full

Hoàn Khố

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 75896

12 chương | Full

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: Thanh Khâu

Lượt đọc: 97466

98 chương | Full

Này Những Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Lượt đọc: 73857

20 chương | Full

Chúng Mình Đều Là Bé Ngoan

Tác giả: Yến Khôi

Lượt đọc: 93846

21 chương | Full

Ám Dạ Trầm Luân

Tác giả: Triều Thanh Tiệm Huyên

Lượt đọc: 143675

98 chương | Full

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Lượt đọc: 200835

13 chương | Full