thích truyện

Gửi Cây Sồi

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Chuyên mục: Truyện Ngôn Tình

Chương: 45 | Full

Đọc Truyện

Một cậu học sinh vô tình bước vào quán, từ đó thành một câu chuyện tình giữa cậu và một barista.

Hạng Chú: “Muốn học sao? Pour over.” (Pour over tiếng Trung là 手冲, có một nghĩa khác là "thẩm du")

Chúc Miêu: “Biến thái!”

Lời tác giả:

Tên truyện từ bài thơ “Gửi cây sồi” của Thư Đình, bài hát cùng tên nghe cũng rất hay.

Trong đó có hai câu tôi vô cùng thích: “Chúng ta chia sẻ gió lạnh, giông tố, sấm sét; chúng ta cùng

Đọc Truyện

Thử đọc